Partners

De pilot Steun na Partnerverlies Zwolle was een aanbod van Welzijnsorganisatie WijZ, Stichting de Jonge Weduwe en de gemeente Zwolle.

Het ondersteuningsaanbod werdt uitgevoerd door WijZ in samenwerking met burgerzaken van de gemeente Zwolle.

Maatschappelijke bewustwording van de betekenis en de gevolgen van partnerverlies, is een belangrijke pijler van de pilot.  Stichting de Jonge Weduwe heeft dat aanbod ontwikkeld en uitgevoerd.

De pilot in Zwolle werd op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen 1 september 2015 en 28 februari 2017 uitgevoerd.

Vanaf 1 maart 2017 voert WijZ Welzijn het ondersteuningsaanbod (in opdracht van de gemeente Zwolle) als regulier aanbod voor Zwolse nabstaanden uit.

Alle partners hebben bij het einde van de pilot de intentie uitgesproken om de verspreiding van het aanbod van Steun na Partnerverlies zo veel mogelijk te ondersteuen. Zo zullen alle betrokkenen hun netwerken gebruiken om het aanbod bij andere gemeenten, (welzijns-)organisaties en andere partijen (bijv. uitvaartondernemers) te promoten. Geinteresseerde partijen kunnen daarom op elk gewenst moemnt een beroep doen op de partners van de pilot.

 

Nieuws pilot en pilotpartners

Januari 2018: Gemeente Hardenberg vraagt offerte

De Gemeente Hardenberg heeft naar aanleiding van een presentatie voor wethouders een bijeenkomst tussen beleidsambtenaren, de beroepskracht van WijZ en een coördinator van Samen Doen om een Plan van Aanpak voor een aanbod SNP in Hardenberg gevraagd.

 

December 2017: Tilburg toont interesse aan SNP

Twee projectleiders van de gemeente Tilburg hebben tijdens een bezoek aan Zwolle informatie opgevraagd voor het ontwikkelen van een aanbod Steun na Partnerverlies. Vol ideeën en met groot enthousiasme zijn de projectleiders nu in Tilburg hun plannen aan het uitwerken. Hopelijk kan SNP ook binnenkort in Tilburg een aanbod voor nabestaanden bieden.

 

23 juni 2017: Internationale dag van weduwen

"Deze dag werd in 2011 uitgeroepen door de Verenigde Naties om bewustzijn over problemen bij weduwen en weduwnaars te vergroten. Iedere dag verliezen in Nederland gemiddeld vier vrouwen met kinderen onder de 18 jaar hun partner."

Stichting De Jonge Weduwe heeft naar aanleiding van deze dag een persbericht en een infographic gemaakt.

 

18 mei 2017

WijZ geeft een presentatie van de pilot voor wethouders van regiogemeenten. De wethouders waren zeer geïnteresseerd en reageerden enthousiast.

 

1 maart 2017

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Zwolle het ondersteuningsaanbod van Steun na Partnerverlies graag wil voortzetten. WijZ is gevraagd om dat deel in het reguliere aanbod van de stichting op te nemen. WijZ en de gemeente Zwolle sluiten een nieuwe bewerkersovereenkomst, om het doorgeven van gegevens aan WijZ ook in de toekomst mogelijk te maken. Daarnaast heeft WijZ in de afgelopen weken ook contact gehad met uitvaartondernemers. Zij kunnen een belangrijke rol spelen, om het bestaan van het aanbod bij nabestaande partners onder de aandacht te brengen.

 

HAARLEM

In Haarlem is stichting Bretels bezig met het ontwikkelen van een aanbod voor Steun aan Nabestaanden. Voor de stand van zaken bezoek de website van Bretels.

 

10 februari 2017

Op deze dag vond een goed bezochte slotbijeenkomst van de pilot, in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma, plaats. Gastheer was de gemeente Zwolle.