Van pilot naar regulier aanbod

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stichting De Jonge Weduwe, welzijnsorganisatie WijZ en de gemeente Zwolle zijn in september 2015 gestart met de pilot ‘Steun na Partnerverlies’. Het doel van de pilot was drieledig:

  1. Leren van nabestaanden om te ervaren waar ze na het verlies van hun geliefde behoefte aan hebben en wat ze missen.
  2. Ondersteunen en begeleiden van nabestaanden als ze daar behoefte aan hebben. Nabestaanden worden actief met een ondersteuningsaanbod benaderd. Daarbij wordt begeleiding aangeboden en eventueel ondersteuning bij de re-integratie naar werk (zodanig dat er ruimte is voor het rouwproces).
  3. Maatschappelijke bewustwording omdat er bij werkgevers en in de maatschappij in het algemeen, nog veel misverstanden over nabestaanden zijn. Binnen de pilot wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht met betrekking tot rouw en verlies van een partner en de impact ervan op het overgebleven gezin.

De pilot is op 28 februari 2017 gestopt. De gemeente Zwolle heeft WijZ gevraagd om het onderdeel "Ondersteunen en begeleiden" ook na de pilotperiode uit te blijven voeren. WijZ heeft daarom Steun na Partnerverlies in het reguliere aanbod van de organisatie opgenomen.

Zwolle was een pilotgemeente, een voorbeeld waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Daarom delen we graag onze ervaringen op deze pagina.

Op 10 februari 2017 is het overdrachtsdocument aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de knop hieronder kunt u het document downloaden. In dit document beschrijven we onze opzet, onze ervaringen en de resultaten. Ook geven we tips en aanbevelingen voor het opzetten van een soortgelijk aanbod in andere gemeenten en regio's.

Naast het overdrachtsdocument stellen we alle brieven, uitnodigingen, draaiboeken, formats en plannen als download beschikbaar, die binnen de pilot (met gemeenschapsgeld) ontwikkeld zijn.

 

Overdrachtsdocument

 

Bijlagen van het overdrachtsdocument zijn te vinden onder Downloads.

 

Op de Partners-pagina is nieuws over de pilotpartners en de stand van zaken met betrekking tot de verspreiding van het aanbod te vinden.

 

Weblinks

Het is lastig om een sectie met weblinks up-to-date te houden. Mocht u in deze sectie een weblink tegenkomen, die net meer werkt, kunt u dat melden bij de beheerder van deze webpagina.

 

In de media:

 

Rouw op de werkvloer
Impressie seminar 'Over-leven na de dood' met lancering pilot.
Live uitzending TV Oost over de pilot
Monica, vrijwilliger bij Steun na Partnerverlies
Angelique, over haar ervaringen met Steun na Partnerverlies
Impressie Slotbijeenkomst